Linux
Reply Return

หัวข้อ : การใช้ linux รว่ามกับ netware (ถามครับ)

ข้อความว่า
ชื่อ: ole
ส่งมาเมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม, 1998 at 01:18:09 [ ด้วย IP : 203.148.211.101 ]
หัวข้อ : การใช้ linux รว่ามกับ netware (ถามครับ)
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือผมมีเครือข่ายที่เป็น netware และทุกเครื่องต้องมาเรียก windows 3.x ที่นี่ ต่อมาผมได้ทำ linux server มาอีกเครื่อง แต่ไม่สามารถทำให้เครื่อง workstation มองเห็น linux ได้ ต้องการคำแนะนำมากครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :