Linux
Reply Return

หัวข้อ : login เข้า console ไม่ได้ครับ..

ข้อความว่า
ชื่อ: kookkai
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม, 1998 at 21:36:18 [ ด้วย IP : 203.148.244.218 ]
หัวข้อ : login เข้า console ไม่ได้ครับ..
ด้วยข้อความที่ว่า:
เครื่องที่ใช้ login ไม่ได้ครับที่ console เลยครับทุกคนเลย.. ต้องใช้ linux single
ถึงจะได้.. จะแก้ไขยังไงดีครับ..
ขึ้นว่า incorrect ครับ..

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Joe
ส่งเมื่อวันที่ : 24 ธันวาคม, 1998 at 22:12:32 [ ด้วย IP 203.148.244.200 ]
หัวข้อ : Re: login เข้า console ไม่ได้ครับ..
ตอบว่า :
ไฟล์ /etc/passwd หรือ /etc/shadow เสียน่ะ
เอา /etc/passwd- หรือ /etc/shadow- ที่เป็น backup มาใส่แทนสิครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :