Linux
Reply Return

หัวข้อ : Sun solaris กับ Linux

ข้อความว่า
ชื่อ: apple
ส่งมาเมื่อวันที่ : 23 ธันวาคม, 1998 at 11:59:54 [ ด้วย IP : 203.155.128.250 ]
หัวข้อ : Sun solaris กับ Linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากทราบว่าคำสั่งที่ใช้เมือนกันหรือไม่ครับ และผมจะหาหนังสือ หรือ บทความที่ไหนได้บ้างครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Art!
ส่งเมื่อวันที่ : 07 มกราคม, 1999 at 09:20:44 [ ด้วย IP 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : Re: Sun solaris กับ Linux
ตอบว่า :
คำสั่งทั่วๆไปจะเหมือนกันครับ
(ในส่วนที่เป็น POSIX)
แต่อาจจะมีออปชั่นมากน้อยกว่ากัน

ถ้าเป็นในด้าน programming ก้อต่างกันนิดหน่อย
อย่างตอนผมเรียน OS เนี่ย เค้าให้
เขียนโปรแกรมบน Solaris
ใช้พวกคำสั่ง Process กับ Threads
ซึ่งในหน้าที่เดียวกัน งานเดียวกัน
คุณสามารถเลือกใช้ function ได้ 2 แบบ
คือแบบ Solaris (ซึ่งจะเร็วกว่า ดีกว่า)
กับแบบ POSIX (ซึ่งจะช้ากว่า แต่ว่า
compatible กับ UNIX ตัวอื่นๆ)


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :