Linux
Reply Return

หัวข้อ : HyperNews

ข้อความว่า
ชื่อ: เก่ง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 22 ธันวาคม, 1998 at 20:43:50 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : HyperNews
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบวิธีติดตั้ง HyperNews จังครับทำตาม readme หลายตลบแล้วไม่เห็นได้ซักที ช่วยบอกขั้นตอนหน่อยเถอะครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: sakura
ส่งเมื่อวันที่ : 25 ธันวาคม, 1998 at 18:55:56 [ ด้วย IP 203.146.58.229 ]
หัวข้อ : Re: HyperNews
ตอบว่า :
วิธีทำอย่างสั้น ๆ นะครับ
1. ทำการ download hypernews.tar.gz ก่อน
2. ทำการขยายไฟล์ โดยคำสั่ง tar -xvf hypernews.tar.gz
3. จากนั้น ใช้คำสั่ง cp /usr/bin/perl ไปไว้ใน /usr/local/bin/
4. เมื่อทำการขยายไฟล์และ copy ไฟล์แล้ว ก็ทำการ setup HyperNews โดยทำการ
run คำสั่ง setup.pl ที่ directory HyperNews1.9.6/Admin/
5. จากนั้นทำการ config file hnrc ให้ถูกต้อง
5.1 เปลี่ยน $ENV{SERVER_NAME}={ชื่อของ server เราเอง}
5.2 เปลี่ยน $ENV{SERVER_PORT}={80}
5.3 เปลี่ยน $hndocs="/var/lib/httpd/htdocs/hn"
5.4 เปลี่ยน $hnAdmin=('email ของผู้ดูแล HyperNews') ; ต้องเป็น Email ที่ถูกต้อง
เพราะ Hypernews จะส่ง password ของ Admin ให้ตาม email นั้น
6. จากนั้นให้ไปเพิ่ม ScriptAlias /HyperNews/ /HyperNews1.9.6/ ในไฟล์ /var/lib/httpd/conf/srm.conf ของ www server
7. ps-ax |grep httpd
8. kill หมายเลข process ที่พบ
9. จากนั้นก็ run setup.pl อีกครั้ง แล้วทำการ run httpd ใหม่
10. chmod 777 /var/lib/httpd/htdocs/hn
11. สร้าง dirctory ที่จะเก็บข้อความจาก message ใน directory hn แล้ว chmod 777 directory ที่สร้างขึ้นใหม่ด้วย
12. สร้าง directory image ที่จะใช้เก็บรูปภาพไว้ใน directory hn เวลาจะเรียกใช้รูปภาพให้ใช้ tag
13. วิธีการเพิ่มหัวข้อในการสนทนา
13.1 ใช้ web browser ไปที่ http:///HyperNews/edit-member.pl
13.2 จากนั้นทำการ click ไปที่ create new base articles
13.3 ทำตาม form ที่เกิดขึ้น

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: เก่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 26 ธันวาคม, 1998 at 10:40:46 [ ด้วย IP 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : Re: HyperNews
ตอบว่า :
ขอบคุณหลายๆครับผม ผมกำลังทดลองตามที่บอกอยู่ครับถ้าติดปัญหาแล้วจะถามอีกนะครับ ขอบคุณ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :