Linux
Reply Return

หัวข้อ : Xgalaga

ข้อความว่า
ชื่อ: Nattawat C.
ส่งมาเมื่อวันที่ : 07 กรกฎาคม, 1998 at 12:47:41 [ ด้วย IP : 203.159.0.15 ]
หัวข้อ : Xgalaga
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมมีปัญหาเรื่อง game xgalaga บน xwindows เล่นไม่ได้ครับ
ได้แต่หลบ ยิงไม่ได้ครับ เพราะว่าหลังจากยิงโดน โปรแกรม
เหมือนกับว่าจะถูก kill ครับ
ใครแก้ปัญหาได้ช่วยตอบด้วยครับ
ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: jera -[ .)( .]-
ส่งเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน, 1998 at 20:10:31 [ ด้วย IP 203.146.28.7 ]
หัวข้อ : Re: Xgalaga
ตอบว่า :
มันหา sound card ไม่เจอครับ
พอยิงโดนจะมีเสียงระเบิดมันเลย error
บาง version สามารถ ใส่ parameter
ปิดเสียงได้ ลองอ่านดูนะครับ เรียกโปรแกรมด้วย parameter --help
หรือถ้าคุณไวพอ กดปุ่ม s ปิดเสียงเอาก็ได้ครับ
อ้อ! ผมพบว่า Xgalaga ที่มากับ openlinux ของ
itsoft ฉบับ 16 ไม่เกิด error ตัวนี้เมื่อ run บน kde window manager ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :