Linux
Reply Return

หัวข้อ : ที่ไหนมี linux complete command reference ให้อ่าน

ข้อความว่า
ชื่อ: olo
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม, 1998 at 01:43:46 [ ด้วย IP : 203.146.16.222 ]
หัวข้อ : ที่ไหนมี linux complete command reference ให้อ่าน
ด้วยข้อความที่ว่า:
เห็นมีแต่ของ redhat แต่มันขายนะ ไม่ทราบว่ามี online บ้างไหมครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: dangavrilescu
ส่งเมื่อวันที่ : 01 มิถุนายน, 2000 at 18:31:51 [ ด้วย IP 212.93.142.77 ]
หัวข้อ : Re: ที่ไหนมี linux complete command reference ให้อ่าน
ตอบว่า :


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :