Linux
Reply Return

หัวข้อ : Install ERROR "Seqmentation Fault"

ข้อความว่า
ชื่อ: Bom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม, 1998 at 16:53:29 [ ด้วย IP : 203.146.46.169 ]
หัวข้อ : Install ERROR "Seqmentation Fault"
ด้วยข้อความที่ว่า:
ติดตั้ง Slackware 3.4 ตอน setup แล้ว ERROR
Seqmentation Fault

เกิดจากอะไร


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม, 1998 at 01:02:19 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: Install ERROR "Seqmentation Fault"
ตอบว่า :
อย่าไปลงมันเลยถ้างั้น ฮือเศร้าแทน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :