Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบว่า Linux Redhat สามารถพิมพ์ภาษาไทย?

ข้อความว่า
ชื่อ: ณพ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม, 1998 at 07:49:44 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : อยากทราบว่า Linux Redhat สามารถพิมพ์ภาษาไทย?
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากทราบว่า Linux Redhat ที่ใช้สามารถอ่านภาษาไทยได้ แต่ไม่ทราบว่าต้อง
ลงอะไรเพิ่มหรือเปล่าที่ใช้สามารถพิมพ์ภาษาไทยออกด้วย
ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: jargon
ส่งเมื่อวันที่ : 21 ธันวาคม, 1998 at 05:43:13 [ ด้วย IP 192.52.106.31 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบว่า Linux Redhat สามารถพิมพ์ภาษาไทย?
ตอบว่า :
อยากให้อ่านไทยก้อต้องเพิ่ม fonts ไทยเข้าไปครับ
ส่วนทำให้พิมพ์ได้ก้อเพิ่ม thaikeymap เข้าไป
ลองอ่านที่ /usr/doc/HOWTO/Thai-HowTo นะครับ มีบอกไว้ ส่วนจะโหลด fonts ไทย หรือ thaikeymap ได้ที่ ftp://perthlink.net/pub/linux/Apps/thai/
>> See more information irc.perthlink.net #linux <<

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: น.ส ธันญารัตน์ รสชื่น
ส่งเมื่อวันที่ : 27 มกราคม, 2005 at 09:29:53 [ ด้วย IP 221.128.120.244 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบว่า Linux Redhat สามารถพิมพ์ภาษาไทย?
ตอบว่า :
ได้

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :