Linux
Reply Return

หัวข้อ : ไม่รู้

ข้อความว่า
ชื่อ: ปอ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 กรกฎาคม, 1998 at 10:47:59 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : ไม่รู้
ด้วยข้อความที่ว่า:
หลังจากแบ่งpartitionแล้ว มันถามว่า directory ที่เก็บไฟล์ติดตั้งอยู่ที่ไหน ต้องพิมพ์ว่าอย่างไรครับ ของผมเป็น redhat cd ที่ได้จากนิตยสาร itsoft หรือจะให้คัดลอกใส่ drive c (มีdos&windowsอยู่) จะบอกมันว่าอย่างไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ,jkp[vd
ส่งเมื่อวันที่ : 06 กรกฎาคม, 1998 at 19:47:20 [ ด้วย IP 208.147.6.174 ]
หัวข้อ : Re: ไม่รู้
ตอบว่า :
ไม่บอก

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :