Linux
Reply Return

หัวข้อ : KDE คืออะไร....

ข้อความว่า
ชื่อ: Rye
ส่งมาเมื่อวันที่ : 17 ธันวาคม, 1998 at 18:46:27 [ ด้วย IP : 161.200.192.195 ]
หัวข้อ : KDE คืออะไร....
ด้วยข้อความที่ว่า:
เมื่อวานซื้อ it soft มา มันแถมแผ่น cd ด้วย
ข้างใน มี หนึ่งชื่อ kde

ก็ copy พวก .tgz ไปขยายแล้ว
แต่พอตอนพิมพ์ว่า ./configure ตาม readme
มันบอกว่า

no kde header อะไรเนี่ยแหละ

ที่จิงมันคืออะไร และ... จะแก้ error ยังไง


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 18 ธันวาคม, 1998 at 06:12:47 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: KDE คืออะไร....
ตอบว่า :
kde คือ desktop environment ซึ่งหมายถึง
การทำงานร่วมกันระหว่าง application ด้วยกัน
เองกับระหว่าง window manager อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่เคยใช้อ้ะ...

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :