Linux
Reply Return

หัวข้อ : Redhet 5.2 ?1-2-3?

ข้อความว่า
ชื่อ: ต้อม
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม, 1998 at 08:05:31 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Redhet 5.2 ?1-2-3?
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมได้ซื้อ redat52 มาแบบ 3 แผ่นครับ
ไม่ทราบว่า แผ่น2-3 เป็นอะไรบ้าง
จะใช้งานอย่างไร คือไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับ linux
เพื่ยงลงเป็นเท่านั้นครับ เล่นครั้งแรกเมื่อ it soft 5.0
(อยากให้มีการ download linux web doard กลับบ้านได้ครับ)
อยากให้มีหน้า link linux thai จะได้ง่ายต่อคนกำลังศึกษาครับ
ต้องขอคุณ เจ้าของ web นี้เป็นอย่างยิ่งที่ตอบปัญหาทุกฉบับ
ทำให้ผมได้อ่าน ทั่งเข้าใจ และปลุกไฟไปด้วย จนต้องซื้อมาเล่น
ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: gfdsgfd
ส่งเมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม, 1999 at 12:39:16 [ ด้วย IP 199.89.64.72 ]
หัวข้อ : Re: Redhet 5.2 ?1-2-3?
ตอบว่า :


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: iso
ส่งเมื่อวันที่ : 18 ตุลาคม, 1999 at 03:39:57 [ ด้วย IP 195.72.1.170 ]
หัวข้อ : Re: Redhet 5.2 ?1-2-3?
ตอบว่า :
ok

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :