Linux
Reply Return

หัวข้อ : test

ข้อความว่า
ชื่อ: test
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม, 1998 at 01:17:41 [ ด้วย IP : 203.151.0.21 ]
หัวข้อ : test
ด้วยข้อความที่ว่า:
test

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม, 1998 at 20:23:54 [ ด้วย IP 203.151.5.106 ]
หัวข้อ : Re: test
ตอบว่า :
เออ เอาบ้าง

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :