Linux
Reply Return

หัวข้อ : ติดตั้ง Harddisk เพิ่มทำอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: มนต์ชัย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม, 1998 at 11:54:49 [ ด้วย IP : 202.28.18.18 ]
หัวข้อ : ติดตั้ง Harddisk เพิ่มทำอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากจะต่อ Harddisk ลงบน Linux เพิ่ม พอต่อเสร็จมันบอกว่าต้อง Set File System ซะก่อนต้องทำอย่างไรหรือครับ
ช่วยบอกด้วยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :