Linux
Reply Return

หัวข้อ : มันกำลังทำอะไรกับเครื่องของผม

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม, 1998 at 11:04:07 [ ด้วย IP : 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : มันกำลังทำอะไรกับเครื่องของผม
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมใช้คำสั่ง dmesg พบข้อความว่า
MASQ: failed TCP/UDP checksum from 168.120.10.206!
MASQ: failed TCP/UDP checksum from 168.120.10.206!
MASQ: failed TCP/UDP checksum from 168.120.10.206!
MASQ: failed TCP/UDP checksum from 168.120.10.206!

มันกำลังทำอะไรกับเครื่องของผม ครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :