Linux
Reply Return

หัวข้อ : มี wed ไหนสอนใช้Linux เป็นภาษาไทยบ้างคะ

ข้อความว่า
ชื่อ: มดคะ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม, 1998 at 09:16:01 [ ด้วย IP : 203.151.244.15 ]
หัวข้อ : มี wed ไหนสอนใช้Linux เป็นภาษาไทยบ้างคะ
ด้วยข้อความที่ว่า:
มี wed ไหนสอนใช้Linuxเป็นภาษาไทยบ้างคะ และ หนัง เกี่ยวกับการใช้Linux มีหรือเปล่าคะ ถ้ามีซี้อที่ไหน หนังสือเล่มไหนดี ชื่ออะไร ช่วยบอกด้วยนะคะ มือไหม่คะ ขอบคุณมากคะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: raek
ส่งเมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม, 1998 at 12:39:40 [ ด้วย IP 203.155.93.40 ]
หัวข้อ : Linux ---
ตอบว่า :
linux.thai.net
ลองเข้าไปที่นี่จะมีส่วนของ document อธิบายอยู่
หนังสือภาษาไทย ผู้ทำ WEB linux.thai.net กำลังทำอยู่ครับ เป็นของ NECTEC

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: มดคะ
ส่งเมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม, 1998 at 12:45:05 [ ด้วย IP 203.151.244.11 ]
หัวข้อ : Re: มี wed ไหนสอนใช้Linux เป็นภาษาไทยบ้างคะ
ตอบว่า :
ขอบคุณมากคะ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: tom
ส่งเมื่อวันที่ : 29 พฤษภาคม, 2003 at 10:54:10 [ ด้วย IP 202.59.255.127 ]
หัวข้อ : Re: มี wed ไหนสอนใช้Linux เป็นภาษาไทยบ้างคะ
ตอบว่า :
www.thailinux.com

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :