Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทำ linux เป็นไฟล์ server จะได้ใหม

ข้อความว่า
ชื่อ: tenn
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 ธันวาคม, 1998 at 12:04:32 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : อยากทำ linux เป็นไฟล์ server จะได้ใหม
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำไงคับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 13 ธันวาคม, 1998 at 00:54:01 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: อยากทำ linux เป็นไฟล์ server จะได้ใหม
ตอบว่า :
อ่าน samba

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม, 1998 at 19:58:42 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: อยากทำ linux เป็นไฟล์ server จะได้ใหม
ตอบว่า :
อ่าน ด้วย แล้วก็ ลง ด้วย ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :