Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: เด็กใหม่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 08:19:01 [ ด้วย IP : 203.151.98.7 ]
หัวข้อ : จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: tenn
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 09:26:46 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
ตอบว่า :
ใช้ halt พอรอสักครู่ พอ ขึ้นข้อความ system halt
ก็ปิดได้เลย แต่ต้องเป็น root ถึงจะสั่งได้

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 12:41:32 [ ด้วย IP 203.151.5.116 ]
หัวข้อ : Re: จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
ตอบว่า :
shutdown -h now ก็ได้น้า

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: coco
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 16:12:10 [ ด้วย IP 203.149.0.10 ]
หัวข้อ : Re: จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
ตอบว่า :
เอาอีกสักคำสั่งเป็นไงครับ
# sync; init 0


ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: ต้น
ส่งเมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม, 1998 at 22:48:06 [ ด้วย IP 192.52.106.31 ]
หัวข้อ : Re: จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
ตอบว่า :
ถ้าไม่ใช้ root cd /sbin
./shutdown -h mow

ผู้ตอบคนที่ 5
ชื่อ: mhz
ส่งเมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม, 1998 at 13:44:39 [ ด้วย IP 203.146.11.77 ]
หัวข้อ : Re: จะปิด linux ต้องใช้คำสั่งอะไรครับ
ตอบว่า :
ctrl+alt+del
or
reboot

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :