Linux
Reply Return

หัวข้อ : Re: ปัญหา XWindow กับ SiS5597/5598 Vga On-Board

ข้อความว่า
ชื่อ: jo2000
ส่งมาเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 04:27:56 [ ด้วย IP : 202.44.144.2 ]
หัวข้อ : Re: ปัญหา XWindow กับ SiS5597/5598 Vga On-Board
ด้วยข้อความที่ว่า:
ขอขอบคุณมากครับสมาชิกกลุ่มลีนุกซ์วิทย์คอมจันทรเกษม วท.บ.16(4)/5
สำหรับคำแนะนำ ตอนนี้ผมสามารถเซต X Window ได้แล้วครับ แต่ถ้าจะกรุณาผมมีคำถามอีกข้อครับคือ ขอบ Screen ของ X Window ตอนนี้มันเลยขอบจอภาพไปเยอะเลย (ทั้ง 4 ด้านเลย พูดง่าย ๆ คือใหญ่กว่าจอภาพ) ทำให้ต้องคอยลากเมาส์ให้เลยจอภาพออกไป ถ้าต้องการจะดูให้หมดทั้ง Window ผมจะแก้ไขอย่างไรได้บ้างครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าอีกครั้งครับ...

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: putanesk
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 11:37:34 [ ด้วย IP 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : Re: Re: ปัญหา XWindow กับ SiS5597/5598 Vga On-Board
ตอบว่า :

ผมเจอปํญหาแบบนี้แต่ยังแก้ไม่ได้ ช่วย แนะนำวิธีด้วยสี๊ครับ startx ไม่ได้

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: coco
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 15:57:12 [ ด้วย IP 203.149.0.10 ]
หัวข้อ : Re: Re: ปัญหา XWindow กับ SiS5597/5598 Vga On-Board
ตอบว่า :
ในขั้นตอนการเซต X Windows ให้เอา Virtual Window ออกครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: coco
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 16:00:55 [ ด้วย IP 203.149.0.10 ]
หัวข้อ : Re: Re: ปัญหา XWindow กับ SiS5597/5598 Vga On-Board
ตอบว่า :
ในขั้นตอนการเซต X Windows ให้เอา Virtual Window ออกครับ หรือไม่ก็ไปแก้ที่ไฟล์ XF86config ก็ได้ที่ /etc/X11 ให้เลือก section ที่ตรงกับการ์ดจอของคุณ จะมีบรรทัดที่เกี่ยวกับ virtual windows ผมคงหาตัวอย่างให้ไม่ได้เพราะ รอซื้อ harddisk ใหม่สำหรับ linux ครับตอนนี้ต้องใช้ windows เพราะไม่ได้ใช้อยู่คนเดียว ลองดูแล้วกันนะครับ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: สมาชิกกลุ่มวิทย์คอมจันทรเกษม วท.บ. 16(4)/5
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 19:21:04 [ ด้วย IP 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : Re: Re: ปัญหา XWindow กับ SiS5597/5598 Vga On-Board
ตอบว่า :
ดีใจกับคุณ Jo2000 ด้วยครับ สำหรับ screen ที่ ใหญ่สามารถปรับขนาดที่ต้องการได้จาก คำสัี่ง Virtual ใน
Section "Screen" .... Subsection "Display" แล้วระบุขนาดที่ต้องการ ใน Virtual เช่น Virtual 800 600 สำหรับความละเอียด 800x600 ทั้งหมดนั้ให้แก้ใน XF86Config ครับ ซึ่งสามารถเขียนไว้ใน home directory ของคุณได้ ~/XF86Config

โชคดีนะครับ :>
Linux Club
Computer Science 16(4)/5
Ratjabhat Institute Chandrakasem


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :