Linux
Reply Return

หัวข้อ : linux

ข้อความว่า
ชื่อ: ฉัตรชัย จันทร์ทิพย์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 ธันวาคม, 1998 at 01:18:17 [ ด้วย IP : 208.147.7.179 ]
หัวข้อ : linux
ด้วยข้อความที่ว่า:


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 14 ธันวาคม, 1998 at 20:08:24 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: linux
ตอบว่า :
อะไรอ่ะ คุณ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :