Linux
Reply Return

หัวข้อ : set linux กับ modem 2 ตัวเพื่อรับสายเข้าทำอย่างไร

ข้อความว่า
ชื่อ: toddy
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม, 1998 at 13:57:43 [ ด้วย IP : 203.149.6.12 ]
หัวข้อ : set linux กับ modem 2 ตัวเพื่อรับสายเข้าทำอย่างไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยาก set ให้ linux ของผมเพื่อใช้ modem 2 ตัว ให้รับสายเข้า ต้องทำอย่างไรบ้างครับ เครื่องผมเป็น pc ใช้ mouse แบบ ps/2 ส่วน port com1 และ 2 ยังว่างอยู่ครับ และผมมี external modem 2 ตัวครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 06 ธันวาคม, 1998 at 12:06:11 [ ด้วย IP 161.200.192.195 ]
หัวข้อ : Re: set linux กับ modem 2 ตัวเพื่อรับสายเข้าทำอย่างไร
ตอบว่า :
ทำได้ครับ ส่วนวิธีการ เรื่องมันยาวครับ
http://webexpo.intanon.nectec.or.th/howto/html/mgetty.html

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: set linux กับ modem 2 ตัวเพื่อรับสายเข้าทำอย่างไร
ส่งเมื่อวันที่ : 03 สิงหาคม, 1999 at 16:12:31 [ ด้วย IP 203.155.142.132 ]
หัวข้อ : Re: set linux กับ modem 2 ตัวเพื่อรับสายเข้าทำอย่างไร
ตอบว่า :


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :