Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะเอา LILO ออกจาก MBR ยังไงดีคะ

ข้อความว่า
ชื่อ: Sophitia
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม, 1998 at 03:13:35 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : จะเอา LILO ออกจาก MBR ยังไงดีคะ
ด้วยข้อความที่ว่า:
เพิ่งจะ fdisk เอา Linux ออกจาก Partition แต่ว่า boot ยังขึ้น LILO อยู่เลย ไม่รู้ว่าจะเอาออกจาก Master Boot Record ยังไงดีคะ ต้องใช้แผ่นอะไรบ้างรึเปล่า?

ขอบคุณคะที่ช่วยตอบ :-)


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: sakura
ส่งเมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม, 1998 at 03:31:01 [ ด้วย IP 203.146.58.231 ]
หัวข้อ : Re: จะเอา LILO ออกจาก MBR ยังไงดีคะ
ตอบว่า :
fdisk /mbr ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :