Linux
Reply Return

หัวข้อ : cdrom

ข้อความว่า
ชื่อ: ake
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 ธันวาคม, 1998 at 01:33:49 [ ด้วย IP : 202.47.249.5 ]
หัวข้อ : cdrom
ด้วยข้อความที่ว่า:
พมลง linux แล้วเวลาเล่นซีดีในโปรแกรมที่มีอยู่ในตัวตรงหัวข้อเกมน่ะครับสามารถเล่นแผ่นได้แต่ที่นี้พมลองเรียกซีดีรอมในxtrem
ปรากฎว่าไม่ได้น่ะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :