Linux
Reply Return

หัวข้อ : Error in share library

ข้อความว่า
ชื่อ: one
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 16:01:38 [ ด้วย IP : 203.154.218.207 ]
หัวข้อ : Error in share library
ด้วยข้อความที่ว่า:
มี ติดตั้ง Licq แล้ว มี Error undefine symbole ....... in share library
อยากทราบว่าพอแก้ได้ไหมครับ ถ้าได้ ทำไงดีครับ อยากลองเล่น Licq ตอนแรกใช้ Kxicq ก็มีปัญหาในการติดตั้ง
มีคนแนะนำให้ลอง Licq ดูติดตั้งง่ายกว่า แต่ก็วืดอีกแล้วครับ

ช้วยด้วยครับ
kiadtipo@mail.chandra.ac.th


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :