Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้ modem ต่อเข้า internet ใน linux อย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: ดูโง่โง่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 00:00:47 [ ด้วย IP : 202.44.10.40 ]
หัวข้อ : ใช้ modem ต่อเข้า internet ใน linux อย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมโง่ ครับ ผมพยายามสุดความสามารถ แต่ไม่สามารถ ต่อ internet ใน linux ได้ ผม ใช้ แบบ ppp และ แบบ pap แล้ว ผมลองต่อ ใน X windows ของ linux แล้ว ผมแก้ ตรง ogin: เป็น password: และ แก้ ตรง login แล้วปรากฏว่ามันเข้าได้ครับแต่ ลองใช้ netscape แล้วปรากฏว่า มัน Browse เป็น ชั่ว โมงแต่ modem ไม่หลุดน่ะครับ ผมสงสัยว่า DNS สำหรับ search จำเป็นไมครับ ถ้าจำเป็นจะต้องใส่ หรือ ตั้งค่าตรง ไหน ครับ และ แบบ pap ต้อง ต่อ อย่างไรครับ ขอร้อง กรุณา อย่า ตอบว่าให้ไปหา หรือ อ่าน ใน How-to ppp น่ะ ครับ เพราะ ลองทำแล้วแต่ไม่ได้ น่ะ ขอบคุณมาก

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: โฮ่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 01:39:25 [ ด้วย IP 203.146.58.229 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ modem ต่อเข้า internet ใน linux อย่างไรครับ
ตอบว่า :
ลองเข้าไปดูที่นี่นะครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: โฮ่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 01:39:53 [ ด้วย IP 203.146.58.229 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ modem ต่อเข้า internet ใน linux อย่างไรครับ
ตอบว่า :
ลองเข้าไปดูที่นี่นะครับ
http://webexpo.intanon.nectec.or.th/howto/html/Dial-up.html

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: ลองดู
ส่งเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 11:04:33 [ ด้วย IP 202.47.249.5 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ modem ต่อเข้า internet ใน linux อย่างไรครับ
ตอบว่า :
ผมไม่รู้ว่า redhat จะอยู่ที่เดียวกับ slackware หรือเปล่านะ
/etc/resolv.conf ครับ ในนั้น จะต้องมี nameserver x.x.x.x ของ isp คุณอยู่นะครับ ไม่เช่นนั้น เวลาพิมพ์ www.yahoo.com มันไม่รู้ว่าจะไปที่ ip ไหนน่ะครับ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: ลองดู
ส่งเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 22:47:23 [ ด้วย IP 202.47.249.5 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ modem ต่อเข้า internet ใน linux อย่างไรครับ
ตอบว่า :
ผมมาอ่านคำถามใหม่แล้วยังงงว่า เข้าได้จริงหรือเปล่า ถ้าคิดว่าเข้าได้แล้ว ลอง ifconfig ดูนะครับ ว่าเห็นอะไรบ้าง หรือลอง ping www.yahoo.com ดูนะครับ ถ้า ping ได้ ก็เป็นเรื่อง nameserver แบบที่ว่าไปข้างบนแหละครับ (ไม่รู้ว่าใช้ได้หรือยัง)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :