Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำยังไงให้ ในเครื่องส่ง mail กันได้

ข้อความว่า
ชื่อ: porn
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 ธันวาคม, 1998 at 22:52:49 [ ด้วย IP : 203.144.250.66 ]
หัวข้อ : ทำยังไงให้ ในเครื่องส่ง mail กันได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำยังไงให้ ในเครื่องส่ง mail กันได้ ผมใช้ linux แล้วส่ง mail หา user ในเครื่องแล้วส่งไม่ได้

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: toddy
ส่งเมื่อวันที่ : 05 ธันวาคม, 1998 at 14:11:15 [ ด้วย IP 203.149.6.12 ]
หัวข้อ : Re: ทำยังไงให้ ในเครื่องส่ง mail กันได้
ตอบว่า :
ได้ set loopback หรือเปล่าครับ ถ้าไม่ set เครื่องก็จะมองไม่เห็นตัวเองนะครับ ลองใช้คำสั่ง ifconfig กับ netstat -rn ดูนะครับ อาจจะลืม set ไว้ก็ได้นะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :