Linux
Reply Return

หัวข้อ : g++ ใน linux

ข้อความว่า
ชื่อ: TK
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 ธันวาคม, 1998 at 18:59:05 [ ด้วย IP : 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : g++ ใน linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือผมมีprogram compile บน unix ได้ แต่ พอผมเอามาใช้บน linux compile ไม่ได้ครับ อ้อ ผมใช้ c++ ครับ
ตัว compile ก็ g++ ของ gnu ครับ เป็นเพราะต่าง version หรือเปล่าครับ เพราะผมเอามาใช้บน unix อีกที่ก็ไม่ได้
แล้วจะcheck version ของ compiler ได้ไงครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 08:30:39 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : ต่างเวอร์ชั่นมั้งครับ
ตอบว่า :
g++ --version

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :