Linux
Reply Return

หัวข้อ : ถ้าไม่มีพื้น Unix จะไปรอดไหม ?

ข้อความว่า
ชื่อ: ลุงเชย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม, 1998 at 18:41:35 [ ด้วย IP : 203.148.223.11 ]
หัวข้อ : ถ้าไม่มีพื้น Unix จะไปรอดไหม ?
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือลุงอยากลองศึกษา Linux แต่ไม่มีพื้น Unix
คิดว่าพอจะเป็นไปได้ไหมที่จะมาจับ Linux เลย...

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: โฮ่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม, 1998 at 19:33:06 [ ด้วย IP 203.146.58.229 ]
หัวข้อ : Re: ถ้าไม่มีพื้น Unix จะไปรอดไหม ?
ตอบว่า :
ได้แน่นอนครับเพราะตอนผมเริ่มมาจับ linux ก็ไม่มี
พื้นฐาน unix เหมือนกันครับ linux นี่แหละเป็น unix
ตัวแรกของผมครับ ขอให้มีความตั้งใจครับ ทำได้ทุกอย่างอยู่แล้ว

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ลองดูเถอะ
ส่งเมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม, 1998 at 22:50:00 [ ด้วย IP 202.47.249.5 ]
หัวข้อ : Re: ถ้าไม่มีพื้น Unix จะไปรอดไหม ?
ตอบว่า :
จริงครับ เห็นด้วย ได้แน่นอน

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: จ้อน
ส่งเมื่อวันที่ : 03 ธันวาคม, 1998 at 07:59:35 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ถ้าไม่มีพื้น Unix จะไปรอดไหม ?
ตอบว่า :
เช่นกัน
ผมก็ไม่ค่อยรู้ unix นักหรอกครับ
ใช้ sense (มั่ว)มากกว่าครับ


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :