Linux
Reply Return

หัวข้อ : make ให้มี file ใน /var/mars_nwe ไม่ได้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: อ๊อบ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 01 ธันวาคม, 1998 at 01:31:26 [ ด้วย IP : 202.44.144.1 ]
หัวข้อ : make ให้มี file ใน /var/mars_nwe ไม่ได้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมพยายามจะใช้ mars-nwr เพื่ื่อทำ netware emulator server ครับ
ใน online document บอกว่าให้ใช้คำสั่ง make แล้วจะสร้างไฟล์ให้ใน
/var/mars_nwe ที่เป็น .ini และไฟล์อื่นๆ แต่ไม่รู้ว่า make ที่ไหนยังไง
ลองแล้วไม่รับคำสั่งนี้ครับ ใครเคยใช้ mars-nwe ช่วยกรุณาให้ความกระจ่าง
ด้วยครับ ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :