Linux
Reply Return

หัวข้อ : compile kernel 2.0.36 ไม่ผ่าน init/main.o errors

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 พฤศจิกายน, 1998 at 16:42:15 [ ด้วย IP : 202.44.144.3 ]
หัวข้อ : compile kernel 2.0.36 ไม่ผ่าน init/main.o errors
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผม compile kernel 2.0.36 จาก kernel 2.0.35 และ 2.0.34 ไม่ผ่านครับทั้งที่เคย compile จาก 2.0.34 มาเป็น 2.0.35 ได้แต่พอจะ
compile 2.0.36 จะมี errors ว่า init/main.o errors ตรวจดูใน dir /usr/src/linux/init จะมี file 2 ตัวคือ main.c version.c เข้าใจว่าคง
อ่านจากไฟล์ 2 ตัวนี้แล้ว สร้าง file main.o ไม่ได้ครับ
ท่านใด compile ได้กรุณาบอกเล่าประสบการณ์ด้วยครับ หรือเจอปัญหาเหมือนผมหรือเปล่าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :