Linux
Reply Return

หัวข้อ : ให้ Linux มองเห็น Netware ได้ไหมครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: น้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน, 1998 at 12:08:18 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : ให้ Linux มองเห็น Netware ได้ไหมครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากให้มองเห็นและสามารถใช้ทรัพยากรบนนั้นบ้างจังเลยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน, 1998 at 14:02:59 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: ให้ Linux มองเห็น Netware ได้ไหมครับ
ตอบว่า :
ftp://platan.vc.cvut.cz/pub/linux/ncpfs

ถ้าเป็น redhat ที่ลง everything ก็สามารถใช้ได้เลย


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :