Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะทำให้ user สร้าง HP ไว้ที่ pub ของตัวเอง

ข้อความว่า
ชื่อ: NOi
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน, 1998 at 20:31:59 [ ด้วย IP : 202.44.144.3 ]
หัวข้อ : จะทำให้ user สร้าง HP ไว้ที่ pub ของตัวเอง
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะทำให้ user สร้าง HP ไว้ที่ pub ของตัวเองแล้วเวลาเรียก http://www.xxx.com/~xxx ได้ยังไงครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: โฮ่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน, 1998 at 02:40:36 [ ด้วย IP 203.146.58.231 ]
หัวข้อ : อย่างนี้ครับ
ตอบว่า :
ไป set ที่ filt /var/lib/httpd/conf/srm.conf
ที่บรรทัด UserDir public_html
ที่ว่า public_html นั้นเป็น ที่เก็บ homepage ของ
user และ file แรกที่จะอ่านเป็น index.htm หรือถ้าจะ
เปลี่ยนก็ได้ที่บรรทัด
DirectoryIndex index.htm
ตรง index.htm ว่าจะเป็น file ชื่อว่าอะไร ตามใจเรา
ก็ได้ครับ
เมื่อทำการแก้ไข config เสร็จแล้วให้ทำการ run daemon "httpd" ใหม่ ครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: NOi
ส่งเมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน, 1998 at 21:26:09 [ ด้วย IP 202.44.144.3 ]
หัวข้อ : Re: จะทำให้ user สร้าง HP ไว้ที่ pub ของตัวเอง
ตอบว่า :
ขอบคุณครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :