Linux
Reply Return

หัวข้อ : Informix คืออะไร ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: humyai
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน, 1998 at 15:58:08 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Informix คืออะไร ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
informix (ประมาณนี้) มันคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร เกี่ยวข้องกับ Linux ?


ขอบคุณครับ

ปล. ใครทราบ POP3 ของ usa.net บ้างครับ


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: -
ส่งเมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน, 1998 at 00:35:03 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: Informix คืออะไร ครับ
ตอบว่า :
เป็น database server ตัวนึงครับ
ใช้จัดการฐานข้อมูล

มันเป็น commercial software ตัวนึงที่มี linux version ครับ


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: CatZilla
ส่งเมื่อวันที่ : 28 พฤศจิกายน, 1998 at 16:38:42 [ ด้วย IP 203.146.51.1 ]
หัวข้อ : Re: Informix คืออะไร ครับ
ตอบว่า :
POP3 ของ usa.net คือ pop.netaddress.com

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: tuk
ส่งเมื่อวันที่ : 30 พฤศจิกายน, 1998 at 10:28:37 [ ด้วย IP 203.151.98.7 ]
หัวข้อ : Re: Informix คืออะไร ครับ
ตอบว่า :
เป็นโปรแกรมจัดการด้านฐานข้อมูล
และใน informix new version นี้
ยัง support เกี่ยวกับ web ด้วยนะ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: Lun3
ส่งเมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม, 1999 at 11:19:31 [ ด้วย IP 203.150.182.5 ]
หัวข้อ : Re: Oracle ในระบบฐานข้อมูลคืออะไร ครับ
ตอบว่า :

อยากให้ท่านผู้รู้ช่วยกรุณาตอบคำว่า Oracle ในระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์มีความหมายว่าอะไรขอบคุณคนับ

ผู้ตอบคนที่ 5
ชื่อ: Lun3
ส่งเมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม, 1999 at 11:31:01 [ ด้วย IP 203.150.182.5 ]
หัวข้อ : Re: Distributed database ในระบบฐานข้อมูล คืออะไร ครับ
ตอบว่า :
อยากให้ท่านผู้รู้ช่วยกรุณาตอบคำว่า Distributed database ในระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 6
ชื่อ: Lun3
ส่งเมื่อวันที่ : 16 ธันวาคม, 1999 at 11:37:18 [ ด้วย IP 203.150.182.5 ]
หัวข้อ : Re: E.R model ในระบบฐานข้อมูล คืออะไร ครับ
ตอบว่า :
คำว่า E.R model ในฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร

ผู้ตอบคนที่ 7
ชื่อ: chanthorn
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มกราคม, 2005 at 12:49:00 [ ด้วย IP 61.90.48.220 ]
หัวข้อ : คุณสมบัติพิเศษของ Informix มีอะไรบ้างใครรู้ช่วยตอบหน่อย
ตอบว่า :
คุณสมบัติพิเศษของ Informix มีอะไรบ้างใครรู้ช่วยตอบหน่อย

ผู้ตอบคนที่ 8
ชื่อ: chanthorn
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มกราคม, 2005 at 12:50:23 [ ด้วย IP 61.90.48.220 ]
หัวข้อ : คุณสมบัติพิเศษของ Informix มีอะไรบ้างใครรู้ช่วยตอบหน่อย
ตอบว่า :


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :