Linux
Reply Return

หัวข้อ : ถามเรื่อง squid

ข้อความว่า
ชื่อ: หมึก
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน, 1998 at 00:50:36 [ ด้วย IP : 203.146.35.11 ]
หัวข้อ : ถามเรื่อง squid
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมลง squid ใน เครื่องที่เป็น gateway ออกสู่ internet ขอถามเกี่ยวกับ squid ดังนี้ครับ
1. จะทราบได้อย่างไรว่า เครื่องไหนในวง LAN กำลังเรียกใช้ cach ใน squid
2. User ที่ login ทาง Dial แบบ Slirp จะ set อย่างไรให้เรียก cach ที่ squid (ในวง LAN ใช้ IP จริงครับ)
3.ในวง LAN มี Workstation จำนวน 16 เครื่อง จะใช้ พื้นที่สำหรับ cach กี MB ( HDD 5 GB)
4. RAM 128 MB ต้อง set ให้ squid ใช้ กี่ MB ครับ (เครื่อง run www server , ftp server , samba , mail server ,etc)
5. squid ใช้ version ไหนดีครับ ผมใช้ 1.1.2 (ประมาณนี้) เคยลง version ใหม่ๆ compiled ไม่ผ่าน


ขอโทษนะครับ ที่ถามเยอะ
ขอบคุณครับ

ปลาหมึก


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: โฮ่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน, 1998 at 05:31:46 [ ด้วย IP 203.146.58.231 ]
หัวข้อ : Re: ถามเรื่อง squid
ตอบว่า :
ตอบครับ
1.การดูว่ามีเครื่องไหนกำลังเรียกใช้ proxyอยู่นั้นให้เข้า ไปดูที่ file ...../squid/logs/access.log (ตรงที่ ..../ นั้นแล้วแต่นะครับว่าตัว squid นั้นอยู่ใน directory ไหน
ซึ่งปกติแล้วจะอยู่ใน /usr/local/squid/logs/access.log)
2.User ที่ login ทาง Dial แบบ Slirp นั้นก็ใช้เบอร์ IP
จริง ๆ ของ proxy server นั่นแหละครับใช้ได้เหมือนกัน
ไม่มีปัญหา
3.ข้อนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่จากที่บอก
มาผมว่าน่าจะให้ squid ซัก 1-3 GB ครับ
4.version ไหนนั้นผมว่าแล้วแต่จะหาได้ครับความ
สามารถก็พอ ๆ กันแต่ใช้ version ใหม่ ๆ ก็ดีเหมือน
กันครับเพราะจะมีการแก้ bug ต่าง ๆ เรื่อย ๆ ครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: โฮ่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 27 พฤศจิกายน, 1998 at 05:34:50 [ ด้วย IP 203.146.58.229 ]
หัวข้อ : Re: ถามเรื่อง squid
ตอบว่า :
อิ ๆ ๆ พลาดไป 1 ข้อ
ข้อ 4 ครับที่ถามว่าให้ RAM ซักกี่เมก เอ...ผมว่าซัก
32-64 M กำลังดีครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: แฮ่
ส่งเมื่อวันที่ : 11 ธันวาคม, 1998 at 21:42:49 [ ด้วย IP 203.146.44.73 ]
หัวข้อ : Re: ถามเรื่อง squid
ตอบว่า :
ขอเสียบหน่อย
- แล้วจะทำยังไง ถ้า ผมจะไม่ให้เขาไป www.sex.com ล่ะครับ
- แล้ว พวก ftp นี่ มันเก็บด้วยป่าว
- แล้ว ตัวลูก Netscape นอกจาก http 3128 แล้ว ftp, wais ... อยู่ตรงไหน? 3133 ?

ขอบคุณครับ


ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: aoyo
ส่งเมื่อวันที่ : 05 มกราคม, 2005 at 16:46:33 [ ด้วย IP 203.146.186.2 ]
หัวข้อ : Re: ถามเรื่อง squid
ตอบว่า :
ต้องการจะแทรก message เป็น pop up ขึ้นมาทุกครั้งที่ผู้ใช้มีการต่อ internet (ขึ้นมาก่อน box ที่ให้ใส่ user กับ password) ต้องทำอย่างไร มีวิธีการอย่างไร ขอความรู้หน่อยค่ะ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :