Linux
Reply Return

หัวข้อ : เปลี่ยนค่า IP บน Sun Linux

ข้อความว่า
ชื่อ: มือใหม่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน, 1998 at 13:32:10 [ ด้วย IP : 202.44.144.3 ]
หัวข้อ : เปลี่ยนค่า IP บน Sun Linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบวิธีการ เปลี่ยนค่า IP บน Sun Linux ครับผม โปรดชี้แนะด้วยครับผม

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 26 พฤศจิกายน, 1998 at 21:35:00 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: เปลี่ยนค่า IP บน Sun Linux
ตอบว่า :
ifconfig ใช้ไม่ได้หรือครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :