Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากได้แผ่น cd redhat linux ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: add
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน, 1998 at 09:30:08 [ ด้วย IP : 203.150.244.4 ]
หัวข้อ : อยากได้แผ่น cd redhat linux ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากได้ linux ไปลงเล่นบ้างแต่ไม่รู้จะหาได้จากที่ไหนคืออยากได้ redhat linux 5.2/intel ไม่ทราบว่าที่ไหนเขามีแผ่น cd ของ linux ขายและจะสามารถสั่งชื้อได้อย่างไร ช่ายแนะนำหน่อยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: aea
ส่งเมื่อวันที่ : 02 ธันวาคม, 1998 at 23:19:26 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้แผ่น cd redhat linux ครับ
ตอบว่า :
ผมยังไม่เคยเห็นเลยครับ version นี้น่ะ แต่ถ้ามีที่พันทิพย์ไม่นาจะพลาด ต้องหาได้แน่ ที่จริง redhat 5.0 ก็ไม่เลวนะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :