Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากรู้ตัวคำสั่งของ linux ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: popeye
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 พฤศจิกายน, 1998 at 09:05:04 [ ด้วย IP : 203.151.98.7 ]
หัวข้อ : อยากรู้ตัวคำสั่งของ linux ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบพวกตัวคำสั่งของ linux ครับว่ามีอะไรบ้างและมันคืออะไร
หรือถ้ามีไซด์ไหนมีอธิบายไว้ ก็ช่วยบอกด้วย คืออยากลองใช้ดูแต่กลัว
เมื่อลงไปแล้วจะใช้ไม่เป็นเพราะไม่รู้คำสั่งของมันนะ
ขอความกรุณาเมตตาด้วยนะ

ขอบคุณมาก


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน, 1998 at 11:51:17 [ ด้วย IP 203.149.0.10 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้ตัวคำสั่งของ linux ครับ
ตอบว่า :
หาคู่มือ unix สำหรับผู้เริ่มต้นอ่านเอานะคับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: comet
ส่งเมื่อวันที่ : 25 พฤศจิกายน, 1998 at 21:11:48 [ ด้วย IP 203.151.98.7 ]
หัวข้อ : Re: อยากรู้ตัวคำสั่งของ linux ครับ
ตอบว่า :

อ่านเยอะๆ ครับ ติดตรงไหนแล้วค่อยมา post ถาม

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :