Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบว่า device ของ parallel port

ข้อความว่า
ชื่อ: คนรู้น้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 พฤศจิกายน, 1998 at 17:47:56 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : อยากทราบว่า device ของ parallel port
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใน Redhat ไม่ทราบว่า ใช้device อะไรในการcontrol parallel port
ครับ เพราะไม่ทราบจะหาได้ที่ไหนครับเลยต้องรบกวนเพื่อนๆช่วยนิดครับ
ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jo
ส่งเมื่อวันที่ : 21 พฤศจิกายน, 1998 at 18:20:04 [ ด้วย IP 203.148.244.200 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบว่า device ของ parallel port
ตอบว่า :

/dev/lp0
/dev/lp1
/dev/lp2

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :