Linux
Reply Return

หัวข้อ : กำหนด shell ให้ user

ข้อความว่า
ชื่อ: จุ๊บ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม, 1998 at 15:11:28 [ ด้วย IP : 203.149.21.98 ]
หัวข้อ : กำหนด shell ให้ user
ด้วยข้อความที่ว่า:
ถ้าจะทำให้ shell ให้กับ user ทั้งเก่า ทั้งใหม่ จะต้องทำยังไงบ้างครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม, 1998 at 16:06:27 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: กำหนด shell ให้ user
ตอบว่า :
ไม่เข้าใจครับ
ตรงหัวข้อก็พอเข้าใจนะครับ
ถ้าจะกำหนด shell ให้กับ user ก็ใส่ตอน adduser ว่าจะให้เป็นอะไร
ถ้าต้องการเปลี่ยนจาก deafult เดิม (รู้สึกว่าจะเป็น /bin/sh นะครับ) ก็ใช้
#useradd -D -s /bin/sh
ในการเปลี่ยนDeafult shellนะครับ
ส่วน user เก่า ถ้าขยัน ก็เปิด file /etc/passwd แก้ไปทีละคน
ถ้าขึ้เกียจ ก็เขียนพวก shell script หรือว่า perl script แก้เอาก้ได้ครับ

แต่พอถึงข้อความก็งงเลยครับ
shell นี้เป็นคำนามไม่ใช่เหรอครับ
ไม่น่าจะเป็น "ทำให้ shell ให้กับ" นะครับ
น่าจะเป็น ถ้าจะกำหนด shell ให้กับ ...
มากกว่า


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Jonix
ส่งเมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม, 1998 at 23:36:38 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: กำหนด shell ให้ user
ตอบว่า :
User เก่าๆ แก้เป็นรายตัวก็

chsh username


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :