Linux
Reply Return

หัวข้อ : CD linux wanted!!!

ข้อความว่า
ชื่อ: พีจัง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน, 1998 at 20:13:56 [ ด้วย IP : 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : CD linux wanted!!!
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากได้ cdrom linux ครับ ท่านใดทรายแหล่งที่ซื้อที่ถูกตังได้ ช่วย ผมด้วยครับ(แบบสั่งทางไปรษณีย์ ครับ บ้านไกล)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :