Linux
Reply Return

หัวข้อ : do it!

ข้อความว่า
ชื่อ: pak
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม, 1998 at 14:56:08 [ ด้วย IP : 203.155.134.1 ]
หัวข้อ : do it!
ด้วยข้อความที่ว่า:

คุณต้อง set config ของ X window ก่อน
# xf86config
1 mouse => choice /dev/mouse
2 keyboard => ?
3 จำไม่ได้ลืม
set ไม่ยากหลอกครับอ่านดูก็แล้วกัน
มีปัญหา mail มาถามก็แล้วกัน

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 04 กรกฎาคม, 1998 at 17:52:57 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: do it!
ตอบว่า :
เอ๊ะ ส่งให้ใครครับเนี่ย ฮฺอิ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :