Linux
Reply Return

หัวข้อ : เปลี่ยนอย่างไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: bobble
ส่งมาเมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน, 1998 at 19:53:21 [ ด้วย IP : 203.151.63.131 ]
หัวข้อ : เปลี่ยนอย่างไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
แบบว่าผมติดปัญหา ที่ลง linux แล้วไม่สามารถทำ patition กลับมาได้
ช่วยบอกวิธีให้ผมแก้นำpatition กลับมาใช้ได้อย่างเดิมโดยไม่ใช้ linux ได้หรือเปล่าคัรบ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: aiiz
ส่งเมื่อวันที่ : 14 พฤศจิกายน, 1998 at 19:22:33 [ ด้วย IP 202.44.202.34 ]
หัวข้อ : Re: เปลี่ยนอย่างไรครับ
ตอบว่า :
fidsk /mbr

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: cc
ส่งเมื่อวันที่ : 15 พฤศจิกายน, 1998 at 01:20:00 [ ด้วย IP 203.148.249.207 ]
หัวข้อ : Re: เปลี่ยนอย่างไรครับ
ตอบว่า :
members.cscoms.com/~absolute

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :