Linux
Reply Return

หัวข้อ : VDO-CD

ข้อความว่า
ชื่อ: เด่นศักดิ์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 18:21:44 [ ด้วย IP : 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : VDO-CD
ด้วยข้อความที่ว่า:
ขอความกรุณาช่วยส่ง sourcecode ของโปรแกรม vdo-cd พร้อมทั่งอธิบายการทำงานของโปรแกรมอย่างคราวๆ

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

นาย เด่นศักดิ์ ถูกจิตต์

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: แสง
ส่งเมื่อวันที่ : 31 มกราคม, 2005 at 12:53:36 [ ด้วย IP 203.150.217.115 ]
หัวข้อ : Re: VDO-CD
ตอบว่า :
เกมเพื่อ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :