Linux
Reply Return

หัวข้อ : มี web site ของไทยไหนบ้างที่มีบทความเกี่ยวกับ unix

ข้อความว่า
ชื่อ: ตี๋
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 16:02:09 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : มี web site ของไทยไหนบ้างที่มีบทความเกี่ยวกับ unix
ด้วยข้อความที่ว่า:
เน้นเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน, 1998 at 20:19:15 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: มี web site ของไทยไหนบ้างที่มีบทความเกี่ยวกับ unix
ตอบว่า :
linux.thai.net

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 16 พฤศจิกายน, 1998 at 21:14:14 [ ด้วย IP 203.151.5.175 ]
หัวข้อ : Re: มี web site ของไทยไหนบ้างที่มีบทความเกี่ยวกับ unix
ตอบว่า :
1. http://lulu.intanon.nectec.or.th
2. http://linux.intanon.nectec.or.th

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :