Linux
Reply Return

หัวข้อ : การติตั้ง Modem เพื่อต่อเข้า Internet

ข้อความว่า
ชื่อ: สมเกียรติ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 12:31:32 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : การติตั้ง Modem เพื่อต่อเข้า Internet
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือว่าเพิ่งจะได้ Modem มาเลยอยากใช้ Linux ติดต่อเข้า Internet มือใหม่อย่างผม
ก็ไม่รู้จะทำอย่างไง ช่วยบอกผมหน่อยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง ผมใช้ linux redhat 5.0 อยู่ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :