Linux
Reply Return

หัวข้อ : Slackware 3.6 ออกแล้วเหมือนกัน

ข้อความว่า
ชื่อ: ]d
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 08:39:41 [ ด้วย IP : 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Slackware 3.6 ออกแล้วเหมือนกัน
ด้วยข้อความที่ว่า:

นั่นแหละ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 11:54:54 [ ด้วย IP 161.200.192.195 ]
หัวข้อ : Re: Slackware 3.6 ออกแล้วเหมือนกัน
ตอบว่า :
คืนนี้จะตามไป download มา ว่าแต่จะใช้ slackware หรือ redhat ดีล่ะ บังเอิญเปลี่ยนไปเป็น rhl 5.2 แล้วด้วย :)

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: อนิรุทธ์
ส่งเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 13:21:22 [ ด้วย IP 141.142.121.5 ]
หัวข้อ : Re: Slackware 3.6 ออกแล้วเหมือนกัน
ตอบว่า :
แล้วไปเอาที่ไหนกันครับ แบบที่เร็วๆน่ะ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Boss Satan
ส่งเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 22:17:29 [ ด้วย IP 202.44.8.14 ]
หัวข้อ : Re: Slackware 3.6 ออกแล้วเหมือนกัน
ตอบว่า :
แล้วมันมีอะไรดีขึ้นบ้างละ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: Boss Satan
ส่งเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 22:17:40 [ ด้วย IP 202.44.8.14 ]
หัวข้อ : Re: Slackware 3.6 ออกแล้วเหมือนกัน
ตอบว่า :
แล้วมันมีอะไรดีขึ้นบางละ

ผู้ตอบคนที่ 5
ชื่อ: naris
ส่งเมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน, 1998 at 03:40:11 [ ด้วย IP 202.44.32.33 ]
หัวข้อ : Re: Slackware 3.6 ออกแล้วเหมือนกัน
ตอบว่า :
ใช่เลย ใครที่ลงแล้ว ช่วยบอกด้วยว่า มี อะไรดี ขึ้น บ้าง หรือมีอะไรใหม่บ้าง ถ้าดี จะได้ download มา ลงดู

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :