Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux ภาษาไทย !

ข้อความว่า
ชื่อ: Boss Satan
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 พฤศจิกายน, 1998 at 20:48:04 [ ด้วย IP : 203.150.24.3 ]
หัวข้อ : Linux ภาษาไทย !
ด้วยข้อความที่ว่า:
Linux ภาษาไทยออกใหม่จะมีข้อเสียหรือเปล่า
แล้วอะไรดีกว่ากัน

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน, 1998 at 13:47:06 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: Linux ภาษาไทย !
ตอบว่า :
Linux ภาษาไทยออกใหม่จะมีข้อเสียหรือเปล่า???
ไม่มีนะครับ linux ภาษาไทย ถ้าเป็น distribution
ก็คงจะมี kw linux มั้ง ข้อเสียหรือครับ ไม่พูดดีกว่า

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Boss Satan
ส่งเมื่อวันที่ : 12 พฤศจิกายน, 1998 at 02:30:46 [ ด้วย IP 202.44.8.14 ]
หัวข้อ : Re: Linux ภาษาไทย !
ตอบว่า :
Thank ]d ถ้างันพิมพ์ดีกว่าคับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :