Linux
Reply Return

หัวข้อ : soundcard ใช้ไม่ได้บน linux

ข้อความว่า
ชื่อ: เก่ง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 พฤศจิกายน, 1998 at 12:39:38 [ ด้วย IP : 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : soundcard ใช้ไม่ได้บน linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือว่า soundcard ess688 ของผมใช้งานไม่ได้ไม่ทราบว่า ตอน make menuconfig นั้นต้องเลือกอะไรบ้างครับ หรือว่ามีวิธีอื่นที่จะทำให้ใช้งาน ess688 บน linux ได้บ้างครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Jobe
ส่งเมื่อวันที่ : 11 พฤศจิกายน, 1998 at 23:01:46 [ ด้วย IP 203.152.1.115 ]
หัวข้อ : Re: soundcard ใช้ไม่ได้บน linux
ตอบว่า :
ไม่ทราบว่าใช้ kernel version อะไรครับ ถ้าเป็น version 2.0.33 ขึ้นไปล่ะก็ ok ครับ ให้ configure kernel ให้ support Soundblaster Compatible ดูนะครับ และถ้ายังไม่ได้ก็ให้ config support Microsoft Sound System ครับ ควรจะได้
ถ้ายัง ไม่ได้ก็ลอง check IRQ, DMA, I/O Address จากที่เคยใช้ใน windows95/98 ดูนะครับแล้ว set ให้ตรงก็ควรจะได้ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :