Linux
Reply Return

หัวข้อ : เรื่องของ linux กับ unix

ข้อความว่า
ชื่อ: ภีรพล
ส่งมาเมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน, 1998 at 11:52:20 [ ด้วย IP : 203.151.255.131 ]
หัวข้อ : เรื่องของ linux กับ unix
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของ linux กับ unix ผมมีข้อสงสัยดังนี้
1. linux กับ unix ใครดีกว่ากัน ขอลายละเอียดที่สำคัญด้วยครับ?
2. ทำไม Server ในหลายๆที่จึงมักใช้ Unix (ผมไม่รู้ว่าใช้เป็น Server ประเภทใด หรือนิยมใช้เป็น Internet Server เท่านั้นหรือเปล่า) เมื่อเทียบกับ OS ตัวอื่น เช่น windows nt , netware

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน, 1998 at 22:53:10 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : linux ดีกว่า ฟรี เก่งด้วย ไปอ่านที่
ตอบว่า :
http://www.unix-vs-nt.org

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 10 พฤศจิกายน, 1998 at 16:28:30 [ ด้วย IP 203.151.255.131 ]
หัวข้อ : Re: เรื่องของ linux กับ unix
ตอบว่า :
ขอบคุณสำหรับ URL ที่คุณส่งมาครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :