Linux
Reply Return

หัวข้อ : Unlimited Mail List

ข้อความว่า
ชื่อ: มิ้มน้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 พฤศจิกายน, 1998 at 13:37:34 [ ด้วย IP : 202.59.252.141 ]
หัวข้อ : Unlimited Mail List
ด้วยข้อความที่ว่า:
Unlimited Mail List" ใครพอรู้ความหมาย ช่วยบอกด้วยค่ะ พอดีจะเช่า web site เห็นเขาเขียนไว้ (ขออภัยอันแรกเขียนผิดจ่ะ)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :