Linux
Reply Return

หัวข้อ : สร้าง disk Supplement ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: POK
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 พฤศจิกายน, 1998 at 06:44:59 [ ด้วย IP : 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : สร้าง disk Supplement ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือ ลงโปรแกรม linux ผ่านทาง cdrom หาไม่เจอ จะลงผ่านทาง harddrive ต้องมีแผ่น supplement เป็นตัว boot
ช่วยตอบปัญหาหน่อย ลงครั้งแรก version 5.0
ขอบคุณ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน, 1998 at 07:42:25 [ ด้วย IP 161.200.255.162 ]
หัวข้อ : Re: สร้าง disk Supplement ไม่ได้
ตอบว่า :
วิธีการสร้างก็เหมือนกับ boot.img เพียงแต่ต้องใช้แผ่น supplementary เป็นแผ่นที่ 2 (ขอให้ผ่านนะ)

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Boss Satan
ส่งเมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน, 1998 at 22:56:23 [ ด้วย IP 203.150.24.3 ]
หัวข้อ : Re: สร้าง disk Supplement ไม่ได้
ตอบว่า :
ใช้คำสัง "lawrite supplementary.img a:"
ร่าว ๆ นี้ หรือ เข้าไป load file นี้ได้ที่
www.redhat.com หรือ www.sunsite.unc.edu/linux

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :